سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
17:49 | | فجر 40

گزارش ویدیویی از اولین نشست از سلسله نشست های سینما گفتمان فرهنگی

گام دوم سینما

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.