یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
22:04 | | فجر 40

گفتگوی تصویری با رحمت امینی مدیر گروه های نمایشی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

گفتگوی تصویری با رحمت امینی مدیر گروه های نمایشی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.