دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
17:45 | | فجر 40

گفتگوی تصویری با منصور عبدرضایی فیلمبردار فیلم سینمایی درب

گفتگوی تصویری با منصور عبدرضایی فیلمبردار فیلم سینمایی درب

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.