چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
15:57 | | فجر 39

گفتگوی مردمی درخصوص برگزاری جشنواره فیلم فجر ۳۹

گفتگوی مردمی درخصوص برگزاری جشنواره فیلم فجر ۳۹

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.