دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
03:35 | | فجر 39

گفتگو با ایمان امیدواری، برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم ابلق

گفتگو با ایمان امیدواری، برنده سیمرغ بلورین بهترین چهره‌پردازی برای فیلم ابلق

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.