چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
12:01 | | فجر 40

گفتگو با بهزاد عبدی پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن برای فیلم علفزار

گفتگو با بهزاد عبدی پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین موسیقی متن برای فیلم علفزار

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.