یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
11:55 | | فجر 40

گفتگو با حبیب مجیدی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین عکس فیلم برای فیلم منصور

گفتگو با حبیب مجیدی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین عکس فیلم برای فیلم منصور

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.