یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳
12:36 | | فجر 40

گفتگو با حجت طاهری و عبدالخالق طاهری پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند برای احتضار

گفتگو با حجت طاهری و عبدالخالق طاهری پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم مستند برای احتضار

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.