دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳
12:28 | | فجر 40

گفتگو با حمید نجفی راد پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین تدوین برای علفزار

گفتگو با حمید نجفی راد پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین تدوین برای علفزار

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.