چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
05:25 | | فجر 39

گفتگو با رشید دانشمند، برنده سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری برای فیلم یدو

گفتگو با رشید دانشمند، برنده سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری برای فیلم یدو

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.