چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳
11:41 | | فجر 40

گفتگو با رضا نجاتی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه برای ارفاق

گفتگو با رضا نجاتی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه برای ارفاق

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.