چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
15:37 | | فجر 39

گفتگو با ستاره اسکندری کارگردان فیلم سینمایی «خورشید آن ماه»

ستاره اسکندری کارگردان فیلم سینمایی «خورشید آن ماه»

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.