دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
20:17 | | فجر 39

گفتگو با صاحبان آثار بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر ۳۹

گفتگو با صاحبان آثار سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر ۳۹

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.