دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
12:16 | | فجر 40

گفتگو با علی اکبر اصانلو پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم نگهبان شب

گفتگو با علی اکبر اصانلو پس از دریافت دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای فیلم نگهبان شب

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.