جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲
03:28 | | فجر 39

گفتگو با فرید ناظرفصیحی، برنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه بصری برای فیلم ابلق

گفتگو با فرید ناظرفصیحی، برنده سیمرغ بلورین بهترین جلوه‌های ویژه بصری برای فیلم ابلق

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.