دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲
03:40 | | فجر 39

گفتگو با مارال جیرانی، برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس برای فیلم بی همه چیز

گفتگو با مارال جیرانی، برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس برای فیلم بی همه چیز

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.