چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲
12:18 | | فجر 40

گفتگو با مارال جیرانی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس برای فیلم خائن کشی

گفتگو با مارال جیرانی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراحی لباس برای فیلم خائن کشی

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.