یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
11:28 | | فجر 40

گفتگو با محمدرضا شجاعی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراح صحنه برای فیلم ضد

گفتگو با محمدرضا شجاعی پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین طراح صحنه برای فیلم ضد

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.