دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
16:52 | | فجر 39

گفتگو با محمد داودی، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم بی همه چیز

گفتگو با محمد داودی، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه اقتباسی برای فیلم بی همه چیز

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.