شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
12:21 | | فجر 40

گفتگو با مسعود سخاوت دوست پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای موقعیت مهدی

گفتگو با مسعود سخاوت دوست پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین موسیقی متن برای موقعیت مهدی

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.