پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
11:57 | | فجر 40

گفتگو با مسیح حدپورسراج پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری برای فیلم سینمایی موقعیت مهدی

گفتگو با مسیح حدپورسراج پس از دریافت سیمرغ بلورین بهترین صدابرداری برای فیلم سینمایی موقعیت مهدی

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.