شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
17:27 | | فجر 39

گفتگو با نرگس آبیار و محمدحسین قاسمی، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

گفتگو با نرگس آبیار و محمدحسین قاسمی، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران برای فیلم ابلق

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.