پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
18:01 | | فجر 40

گفتگو با پوران درخشنده عضو هیات انتخاب جشنواره

سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.