دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
22:56 | | فجر 40

گفتگو با یزدان عشیری درمورد تفاوت های جشنواره چهلم

گفتگو

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.