چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
11:20 | | فجر 40

گفتگو با یزدان عشیری در مورد روند آغاز بلیط فروشی فیلم فجر

گفتگو

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.