جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳
17:11 | | فجر 40

گفتگو با یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره در مورد ظرفیت ها و فعالیت رسانه ها

گفتگو با یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره در مورد ظرفیت ها و فعالیت رسانه ها

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.