یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
21:33 | | فجر 40

گفتگو تصویری با رضا نجاتی کارگردان فیلم کوتاه ارفاق

گفتگو تصویری با رضا نجاتی کارگردان فیلم کوتاه ارفاق

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.