جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲
22:58 | | فجر 40

گفتگو مسعود نقاش زاده دبیر جشنواره با ایرنا۲۴

گفتگو

متاسفانه مرورگر فعلی شما قدیمی بوده و پشتیبانی نمی‌شود!

لطفا از مرورگرهای بروز نظیر Google Chrome و Mozilla Firefox استفاده نمایید.